Items where Subject is "P Language and Literature > PA Classical philology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 7.

Skripsi,Tesis,Disertasi

Cantika, Liana (2017) PROSÉS KRÉATIF ABDULLAH MUSTAPPA DINA NOVÉL LEMBUR SINGKUR: KAJIAN ÉKSPRÉSIF KARYA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fadilah, Fikrie (2016) KAJIAN SASTRA LISAN MANTRA PANGBUNGKEM, PANARIK DAN PANANGKAL DI KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG BARAT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hidayah, Ami Nurul (2015) ANALISIS BENTUK KOHESI DAN KOHERENSI DALAM WACANA PADA BUKU TEKS JOKYUU DOKKAI I JPBJ UPI. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kulsum, Umi (2015) BABANDINGAN PARIBASA SUNDA JEUNG INDONESIA: ulikan semantik formal jeung étnopedagogik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mustaqim, Farhan (2017) MÉTODEU SUGESTOPEDIA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK : Studi Kuasi Éksperimén ka Siswa Kelas XI IPA 6 SMA Negeri 1 Cianjur Taun Ajaran 2016/2017. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nugraha, Wisnu Dwi (2014) HARAPAN MANUSIA ATAS KEKUATAN ALLAH SWT DAN GAIB PADA RAJAH DALAM TRADISI TERBANGAN DI KABUPATEN BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurkomalasari, Tanti (2017) RAGAM BASA SUNDA CIAK DI KACAMATAN CIBIUK KABUPATÉN GARUT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Sat Mar 23 10:06:52 2019 WIB.