Items where Division is "Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: L | N | S | U
Number of items: 4.

L

Latifah, Tita (2009) AJÉN KAAGAMAAN DINA NOVÉL MASYITOH KARANGAN AJIP ROSIDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN SASTRA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

NURLELAH, Ilah (2009) ADEGAN DIATÉSIS KALIMAH RANGKEPAN DINA RUBRIK “LAWANG SAKÉTÉNG” MAJALAH MANGLÉ PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BASA SUNDA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

SUSILAWATI, Lisna (2009) UNSUR PANGGENTRA (VOKATIF) KALIMAH BASA SUNDA DINA NOVEL PAYUNG BUTUT KARANGAN AHMAD BAKRI PIKEUN BHAN PANGAJARAN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

U

ULFAH, Fitria (2009) ADEGAN KALIMAH KEDALING AMBEK DINA KUMPULAN NASKAH DRAMA SUNDA JEBLOG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN GUNEMAN DI SMA 1. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Fri Feb 3 08:15:16 2023 WIB.