Items where Author is "Fatimah, Euis Siti"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 2.

Skripsi Tesis atau Disertasi

Fatimah, Euis Siti (2015) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG ÉTNOPÉDAGOGIK DINA NOVÉL BARUDAK RASIAH KODEU BINÉR KARYA DADAN SUTISNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN APRÉSIASI SASTRA DI SMP. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fatimah, Euis Siti (2013) AJÉN FALSAFAH UPACARA SIDEKAH TUTULAK DÉSA KARANGTAWANG KECAMATAN KUNINGAN KABUPATÉN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Wed Aug 22 06:59:17 2018 WIB.