Items where Division is "Sekolah Pasca Sarjana > Bahasa dan Budaya Sunda S-2" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 4.

Arif Firmansyah, - (2013) NASKAH LONGSER KARYA H. R. HIDAYAT SURYALAGA PIK.EUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA/MA/SMK : Ulikan Struktural-Semiotik. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Asep Fajar Anshari, - (2013) INTERFERENSI LEKSIKO-GRAMATIKAL BASA INDONESIA KANA BASA SUNDA DINA RUMPAKA LAGU POP SUNDA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Haryadi Pramudita, - (2013) MODEL SUPERVISI KLINIS PENGAWAS JEUNG MGMP BASA SUNDA PIKEUN NGARONJATKEUN KOMPETENSI GURU BASA SUNDA DINA NGARANCANG PANGAJARAN : Panalungtikan Kuasi £bwrerimental ka Guru Basa Sunda anu Kasang Tukang Atikama lain ti Pendidikan Basa Sunda di Kablpiten Cirebon Taun Pangljaran 2011-2012. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Haryadi Pramudita, - (2013) MODEL SUPERVISI KLINIS PENGAWASJEUNG MGMP BASA SUNDA PIKEUN NGARONJATKEUN KOMPEIENSI GURU BASA SUNDA DINA NGARANCANG PANGAJARAN. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Thu May 30 07:36:29 2024 WIB.