Items where Author is "Ratnasari, Desy"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 2.

Skripsi Tesis Atau Disertasi

Ratnasari, Desy (2017) UNSUR SEMIOTIK DINA KASENIAN SASAPIAN DI DÉSA CIHIDEUNG KACAMATAN PARONGPONG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI KELAS XII SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ratnasari, Desy (2014) MÉDIA MOVIE MAKER PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS BIOGRAFI SINGGET :Studi Kuasi Éksprérimén ka Siswa Kelas VII-C SMPN 45 Bandung Taun Ajaran 2013/2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Fri Feb 23 05:25:45 2018 WIT.