HUKUM ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR: POLA RASIONALITAS DINA NANJEURKEUN KETAHANAN PANGAN

Sutanandika, - (2014) HUKUM ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR: POLA RASIONALITAS DINA NANJEURKEUN KETAHANAN PANGAN. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_PBBS_1009567_title.pdf

Download (333kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1009567_abstract.pdf

Download (127kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1009567_table_of_content.pdf

Download (202kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1009567_chapter1.pdf

Download (281kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1009567_chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (646kB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1009567_chapter3.pdf

Download (285kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1009567_chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (3MB)
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1009567_chapter5.pdf

Download (187kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_PBBS_1009567_bibliography.pdf

Download (266kB) | Preview
[img] Text
T_PBBS_1009567_appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (780kB)

Abstract

Ieu panalungtikan téh mangrupa panalungtikan budaya nu ngaguar jeung hukum adat nu nyangkaruk dina kahirupan di Kasepuhan Ciptagelar. Anu jadi kasang tukang ieu panalungtikan nya eta, utamana mah perluna kaguar kumaha tradisi masarakat adat wewengkon Ciptagelar dina prakprakan tani paré. Naon sababna eta tradisi bisa tahan nepi ka kiwari. Metodologi panalungtikan anu digunakeun pikeun ngahontal eta tujuan nya eta metode deskriptif. Data-data anu diperlukeun nya eta kaayaan atawa ngeunaan tata cara tani anu kiwari keur lumangsung. Teknik ngumpulkeun data anu digunakeun utamana mah aya dua rupa, nya eta observasi jeung wawancara. Observasi digunakeun waktu nyaksian kagiatan gawe tani jeung barang-barang pakakas tani. Tina hasil panalungtikan dicindekkeun yen hukum adat nu dipageuhan ku ajen-inajen kajembaran adat (local wishdom) jadi pamageuh sikep masarakat adat dina ngokolakeun polah tani paré. Aya pola rasionalitas antara hukum adat minangka aturan, masarakat, jeung religiusitas nu aya di Ciptagelar kana ketahanan pangan. Ieu model masarakat bisa dijadikeun conto pikeun ngawujudkeun deui masarakat anu mandiri dina widang pangan, teknologi, listrik, jeung budaya

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No Panggil : T PBBS SUT h-2014 Pembimbing : I.Ishandawasird II.Dedi Kosurwa
Uncontrolled Keywords: HUKUM ADAT KASEPUHAN, CIPTAGELAR, POLA RASIONALITAS DINA NANJEURKEUN, KETAHANAN PANGAN
Subjects: P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Sekolah Pasca Sarjana > Linguistik S-2
Depositing User: Staff DAM
Date Deposited: 29 Oct 2015 06:24
Last Modified: 29 Oct 2015 06:24
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/18568

Actions (login required)

View Item View Item