BABANDINGAN DONGÉNG DALEM BONCÉL, MALIN KUNDANG, JEUNG NINI KUDAMPAI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DONGÉNG DI KELAS VII SMP

Permadi, Yogi (2017) BABANDINGAN DONGÉNG DALEM BONCÉL, MALIN KUNDANG, JEUNG NINI KUDAMPAI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DONGÉNG DI KELAS VII SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1301700_Title.pdf

Download (13kB)
[img] Text
S_BD_1301700_Table_of_content.pdf

Download (165kB)
[img] Text
S_BD_1301700_Chapter1.pdf

Download (295kB)
[img] Text
S_BD_1301700_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (467kB)
[img] Text
S_BD_1301700_Chapter3.pdf

Download (244kB)
[img] Text
S_BD_1301700_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (910kB)
[img] Text
S_BD_1301700_Chapter5.pdf

Download (156kB)
[img] Text
S_BD_1301700_Bibliography.pdf

Download (154kB)
[img] Text
S_BD_1301700_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (511kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Hakékatna pangajaran sastra téh pikeun umajak ka siswa neulueman pangalaman-pangalaman batin anu nyangkaruk dina karya sastra. Lain saukur niténan guluyurna jalan carita, tapi ogé siswa bisa meunangkeun atikan-atikan anu bisa ngawewegan moralna pikeun bekel kahirupanana. Ieu hal téh saluyu jeung tarékah pamaréntah pikeun ngawangun tuturus bangsa anu miboga karakter anu hadé. Ku kituna, ieu panalungtikan téh kudu dilakukeun, pikeun ngajembaran panalungtikan ngeuaan babandingan dina karya sastra. Salian ti kitu, ieu panalungtikan ogé pikeun investasi guru dina ngembangkeun bahan pangajaran, utamana dina bahan pangajaran dongéng.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD PER b-2017 ; Pembimbing: I. Ruhahah, II. Retty Isnendes ; NIM: 1301700
Uncontrolled Keywords: dongeng, malin kundang, maca dongeng.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Arif Rezkyana Nugraha
Date Deposited: 19 Dec 2018 01:07
Last Modified: 19 Dec 2018 01:07
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/32768

Actions (login required)

View Item View Item